Početna
Uplate za Dom
Linkovi
Javne nabavke
Pravilnici
Bezbedan dom
Galerija
Kontakt
00:20, 23.07.2024.
   
 Konačna lista primljenih učenica za školsku 2024/2025.... 
 Preliminarna lista primljenih učenica za školsku 2024/2025....
 Upis u Srednjoškolski dom za školsku 2024/2025....Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova javnih nabavki u Srednjoškolskom domu Novi Sad

. . .Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova javnih nabavki u Srednjoškolskom domu Novi Sad (PDF)

Plan javnih nabavki za 2024.godinu

. . .Plan javnih nabavki za 2024.godinu (PDF)
Plan javnih nabavki za 2023.godinu

. . .Plan javnih nabavki za 2023.godinu (PDF)
Plan javnih nabavki za 2022.godinu

. . .Plan javnih nabavki za 2022.godinu (PDF)
Plan javnih nabavki za 2021.godinu

. . .Plan javnih nabavki za 2021.godinu (PDF)Javna nabavka

JNOP br. 6/2020

za postupak javne nabavke - dobara - sveže živinsko meso i prerađevine za potrebe Srednjoškolskog doma

. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke - dobara - sveže živinsko meso i prerađevine


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


Javna nabavka

JNMV br. 4/2020

za postupak javne nabavke male vrednosti - usluga obezbedjenja za potrebe Srednjoškolskog doma


. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - usluga obezbedjenja
*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***
Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori br.1 (PDF)


Izmene i dopune konkursne dokumentacije br.1 (PDF)


Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (PDF)Plan javnih nabavki za 2020.godinu - izmena br.2
. . .Plan javnih nabavki za 2020.godinu - izmena br.2 (PDF)Javna nabavka

JNOP br. 1-ZN/2020

za postupak javne nabavke - dobara - interaktivnih tabli sa projektorom za potrebe Srednjoškolskog doma


. . .


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


*** Odluka o izmeni ugovora za nabavku interaktivnih tabli (PDF) ***Javna nabavka

JNMV br. 3/2020

za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - materijala za čišćenje i održavanje higijene za potrebe Srednjoškolskog doma
. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - materijala za čišćenje i održavanje higijene
*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***Javna nabavka

JNMV br. 2/2020

za postupak javne nabavke male vrednosti - dobra - električna energija


. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobra - električna energija
*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***
Plan javnih nabavki za 2020.godinu - izmena br.1
. . .Plan javnih nabavki za 2020.godinu - izmena br.1 (PDF)Javna nabavka

JN br. 1/2020

za postupak javne nabavke namirnica za ishranu učenica


. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke namirnica za ishranu uččenica
Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori br.1 (PDF)

*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11 (PDF) ***

Plan javnih nabavki za 2020.godinu

. . .Plan javnih nabavki za 2020.godinu (PDF)Javna nabavka

JN br. 6/2019

za postupak javne nabavke male vrednosti - nabavka dobara - industrijska mašina za pranje posudja
. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - nabavka dobara - industrijska mašina za pranje posudja za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad
Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori br.1 (PDF)

Pitanja i odgovori br.2 (PDF)

*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***Javna nabavka

JN br. 5/2019

za postupak javne nabavke male vrednosti - tekuće popravke i održavanje objekta. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - tekuće popravke i održavanje objekta za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad
*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***Javna nabavka

JN br. 4/2019

za postupak javne nabavke male vrednosti - usluga obezbedjenja
. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - usluga obezbedjenja za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad
*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***Javna nabavka

JN br. 3/2019

za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - materijala za čišćenje i održavanje higijene

. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - materijala za čišćenje i održavanje higijene za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***Javna nabavka

JN br. 2/2019

za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - električne energije

. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - električne energije za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***Javna nabavka

JN br. 1/2019

za otvoreni postupak javne nabavke - dobara - namirnice za ishranu učenica

. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za otvoreni postupak javne nabavke - dobara - namirnice za ishranu učenica za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori br.1 (PDF)

Pitanja i odgovori br.2 (PDF)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije br.1 (PDF)

*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11 (PDF) ***Plan javnih nabavki za 2019.godinu

. . .Plan javnih nabavki za 2019.godinu (PDF)Javna nabavka

JN br. 9/2018

. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - radova - rekonstrukcija gromobranske instalacije za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Plan javnih nabavki za 2018.godinu - izmena br. 3

. . .Plan javnih nabavki za 2018.godinu - izmena br. 2 (PDF)Javna nabavka

JN br. 8/2018

. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobra - valjak za peglanje za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Plan javnih nabavki za 2018.godinu - izmena br. 2

. . .Plan javnih nabavki za 2018.godinu - izmena br. 2 (PDF)Javna nabavka

JN br. 7/2018. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke dobara - industrijska mašina za sušenje i pranje veša za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori br.1 (PDF)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije br.1 (PDF)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (PDF)

*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***Javna nabavka

JN br. 6/2018
. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - radovi - tekuće popravke i održavanje objekta za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


Javna nabavka

JN br. 5/2018
. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobra - parnokonvekcijski aparat za pripremanje hrane za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***
Plan javnih nabavki za 2018.godinu - izmena br. 1

. . .Plan javnih nabavki za 2018.godinu - izmena br. 1 (PDF)Javna nabavka

JN br. 4/2018


. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - usluga obezbedjenja Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori br.1 (PDF)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije br.1 (PDF)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (PDF)


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


Javna nabavka

JN br. 3/2018
. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - materijala za čišćenje i održavanje higijene za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


Javna nabavka

JNMV br. 2/2018
. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - električne energije za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi Sad


Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori br.1 (PDF)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije br.1 (PDF)


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


Javna nabavka

JN br. 1/2018
. . .


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke namirnica za ishranu učenica

Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori br.1 (PDF)

Pitanja i odgovori br.2 (PDF)

Pitanja i odgovori br.3 (PDF)

Pitanja i odgovori br.4 (PDF)

Pitanja i odgovori br.5 (PDF)

Pitanja i odgovori br.6 (PDF)

Pitanja i odgovori br.7 (PDF)

Pitanja i odgovori br.8 (PDF)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije br.1 (PDF)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije br.2 (PDF)

*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11 (PDF) ***Plan javnih nabavki za 2018.godinu. . .Plan javnih nabavki za 2018.godinu (PDF)Javna nabavka

JN br. 6/2017


. . .


Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti radova - tekuće popravke i održavanje objekta - za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***
Prva izmena Plana javnih nabavki za 2017.godinu. . .Prva izmena Plana javnih nabavki za 2017.godinu (PDF)

Javna nabavka

JN br. 5/2017
. . .


Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti dobara - dušeka - za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


Odgovor na pitanje ponudjača br.1 (PDF)


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

*** Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci - Partija 5 (PDF) ***


Javna nabavka

JN br. 4/2017


. . .


Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - nabavka usluga obezbedjenja - za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


Javna nabavka

JN br. 2/2017


. . .


Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - nabavka dobara - materijali za čišćenje i održavanje higijene - za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


Javna nabavka

JN br. 3/2017


. . .


Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - nabavka dobara - električne energije - za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


Javna nabavka

JN br. 1/2017


. . .


Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke - nabavka dobara - namirnice za ishranu učenica - za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


Odgovor na pitanje ponudjača br.1 (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača br.2 (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača br.3 (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača br.4 (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača br.5 (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača br.6 (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača br.7 (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača br.8 (PDF)

*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 11 (PDF) ***

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 12 (PDF) ***

*** Odluka o izmeni ugovora - Partiju 10 (PDF) ***Plan javnih nabavki za 2017.godinu. . .Plan javnih nabavki za 2017.godinu (PDF)


Javna nabavka

JN br. 5/2016. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - nabavka usluga farbanja učeničkih kreveta - za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***Plan javnih nabavki za 2016.godinu - izmena. . .Plan javnih nabavki za 2016.godinu - izmena (PDF)Javna nabavka

JN br. 4/2016. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - nabavka usluga obezbedjenja - za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Javna nabavka

JN br. 2/2016. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za otvoreni postupak javne nabavke male vrednosti - nabavka dobara - materijala za čišćenje i održavanje higijene za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***Plan javnih nabavki za 2016.godinu. . .Plan javnih nabavki za 2016.godinu (PDF)


Javna nabavka

JN br. 3/2016. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za otvoreni postupak javne nabavke male vrednosti - nabavka dobara - električne energije za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)*** Odluka o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Javna nabavka

JN br. 1/2016. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za otvoreni postupak javne nabavke - nabavka dobara - namirnice za ishranu učenica - Oblikovana po partijama 1. do 11.Poziv za podnošenje ponuda (PDF)


Odgovor na pitanje ponudjača br.1 (PDF)


Odgovor na pitanje ponudjača br.2 (PDF)


Odgovor na pitanje ponudjača br.3 (PDF)


Odgovor na pitanje ponudjača br.4 (PDF)


Odgovor na pitanje ponudjača br.5 (PDF)


Dopuna konkursne dokumentacije (PDF)*** Obaveštenje o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10 (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 11 (PDF) ***
Plan javnih nabavki za 2016.godinu


. . .Plan javnih nabavki za 2016.godinu (PDF)


Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki 2016.godinu (PDF)

Javna nabavka male vrednosti

JN br. 5/2015


. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - radovi na unutrašnjim popravkama i tekućem održavanju Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Obaveštenje o dodeli ugovora (PDF) ***


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Javna nabavka male vrednosti

JN br. 3/2015


. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - usluga obezbedjenja Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)Javna nabavka male vrednosti

JN br. 2/2015. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - električne energije za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Javna nabavka male vrednosti

JN br. 1/2015


. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - sredstva za čišćenje i pranje za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)Javna nabavka male vrednosti

JN br. 3a/2014. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - usluga obezbedjenja Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Javna nabavka - otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom

JN br. 7/2014

. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za otvoreni postupak javne nabavke dobara - namirnice za ishranu učenika za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


17.12.2014. - Izmena konkursne dokumentacije br.1 (PDF)

17.12.2014. - Odgovori na pitanja - pojašnjenje (PDF)

31.12.2014. - Izmena konkursne dokumentacije br.2 (PDF)

31.12.2014. - Odgovori na pitanja - pojašnjenje (PDF)

31.12.2014. - Obaveštenje o produženju roka (PDF)

02.02.2015. - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br.1 (PDF)

02.02.2015. - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br.2 (PDF)

02.02.2015. - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br.3 (PDF)

02.02.2015. - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br.4 (PDF)

02.02.2015. - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br.5 (PDF)

Javna nabavka male vrednosti

JN br. 6/2014. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti dobara - dušeka za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Javna nabavka male vrednosti

JN br. 4/2014. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - tekuće održavanje - krovni radovi na objektu Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti JNMV br. 4/2014 (PDF) ***

Javna nabavka male vrednosti

JN br. 5/2014. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - radovi na unutrašnjim popravkama - tekuce održavanje - za potrebe Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


03.07.2014. - Obaveštenje o produženju roka (PDF)

03.07.2014. - Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije (PDF)

04.07.2014. - Drugo obaveštenje o produženju roka (PDF)

04.07.2014. - Druga izmena konkursne dokumentacije (PDF)


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Javna nabavka male vrednosti

JN br. 3/2014. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - usluga obezbedjenja Srednjoškolskog doma, Nikolajevska 1, Novi SadPoziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Javna nabavka male vrednosti

JN br. 2/2014

. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - sredstva za čišćenje i održavanje


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Otvoreni postupak javne nabavke

JN br. 1/2014

. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke dobara - namirnice za ishranu učenika


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača - 2 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10 (PDF)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 11 (PDF)

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci za partiju 8 (PDF)

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci za partiju 9 (PDF)

Javna nabavka male vrednosti

JNMV br. 6/2013

. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - radovi na popravci kupatila


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)


*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***

Javna nabavka male vrednosti

JNMV br. 5/2013. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - radovi na popravci fasade


Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Odgovor na pitanje ponudjača (PDF)

Odgovor na zahtev ponudjača (PDF)

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


Javna nabavka male vrednosti

JNMV br. 4/2013. . .

Konkursna dokumentacija (PDF)
za postupak javne nabavke male vrednosti - dobara - tekstilnih proizvoda za domacinstvo


Poziv za podnosenje ponuda (PDF)

*** Obaveštenje o zaključenom ugovoru (PDF) ***


     
Tel: 021.423.664 :: Sekretarijat: 021.523.636 :: Fax: 021.523.636 :: e-mail: sdom@eunet.rs
Dobrodošli na stranice Srednjoškolskog doma Novi Sad...! .::. Danas je 23.07.2024. godine. Tačno je 00:20:20 casova.
 © 2013 Srednjoskolski dom Novi Sad


Powered by SpiritCom
Ukupno posetioca: 20238 Ukupno posetioca: 20238 Ukupno posetioca: 20238 Ukupno posetioca: 20238 Ukupno posetioca: 20238
ge71urqky_