Српски

Srpski

Почетна
Уплате за Дом
Линкови
Јавне набавке
Правилници
Безбедан дом
Галерија
Контакт
 
 Коначна листа примљених ученица за школску 2021/2022.... 
 Прелиминарна листа примљених ученица за школску 2021/2022....
 Упис у Средњошколски дом за школску 2021/2022....

СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад


на основу решења број 451-02-861/2021-05 od 25.05.2021. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја, и одлуком Управног одбора расписује:

К О Н К У Р С

За пријем ученица за школску 2021/2022. год.


Право на смештај и исхрану имају:
1. редовне ученице средњих школа које су први пут уписане у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Р. Србије;
2. ученице које су страни држављани држава у региону чије се школовање финансира из буџета РС;
3. ученице чије пребивалиште није у седишту школе које похађају.


- ПРВИ УПИСНИ РОК траје од: 12 - 24. јула 2021. год.

(радним данима од 09.00-13.00 часова и суботом од 09.00-12.00 часова)


- ДРУГИ УПИСНИ РОК за преостала слободна места: 24-27. августа 2021. год.
- Рок за осетљиве друштвене групе: 24-27. август 2021. год.

Сви кандидати подносе следећа ДОКУМЕНТА (оригинале или оверене фотокопије):

* Пријаву на Конкурс (добија се у Дому или преузима са сајта Дома ОВДЕ);

* Уверење о приходима по члану породице (за период од 01.01. до 31.03.2021.);

Образац уверења можете преузети ОВДЕ.

* За ученице првог разреда:

- Потврда о упису у средњу школу;

- Сведочанства од петог до осмог разреда;

- Уверење о обављеном завршном испиту;

* Једну малу фотографију.


* За ученице другог, трећег и четвртог разреда:

- Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе;

* Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду;

* Награде и похвале са учешћа у активностима у установи - дому ученика;

* Једну малу фотографију.


Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће се разматрати.


Прелиминарна ранг-листа примљених ученица биће објављена 26. јула 2021. год. на огласној табли и интернет адреси Дома (www.srednjoskolskidom.edu.rs).

Рок за приговор на ранг-листу је у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно интернет адреси установе. Лично уручити жалбу.

Коначна ранг-листа примљених ученица биће објављена 02. августа 2021. год.

Конкурс (ПДФ)

     
Tel: 021.423.664 :: Sekretarijat: 021.523.636 :: Fax: 021.523.636 :: e-mail: sdom@eunet.rs
Dobrodošli na stranice Srednjoškolskog doma Novi Sad...! .::. Danas je 23.05.2022. godine. Tačno je 02:25:04 casova.
 © 2013 Srednjoskolski dom Novi Sad


Powered by SpiritCom
Ukupno posetioca: 235 Ukupno posetioca: 235 Ukupno posetioca: 235